Generalforsamling Gymnastikforeningen Møldrup 

Vi siger tak for en god generalforsamlig. Tak for jeres interesse i foreningen.

Vi kan med stor glæde byde:

- Camilla Kristensen

- Linda Albertsen

hjerteligt velkommen i bestyrelsen

Bestyrelsen består efter generalforsmalingen 2021 af :

Dorte, Bolette, Emilie, Camilla og Linda

Suppleanter er:

Susanne og Johan