Vi har altid brug for gode instruktører i foreningen.

Så brænder du inde med en viden om eller nogle kompetencer inden for gymnastik, fitness, krop og bevægelse som du kunne tænke dig at bidrage med i Gymnastikforeningen Møldrup, så kontakt formand Anna Mogensen på mobil 2830 6877 eller mail a-mogensen1989@hotmail.com

Vi tilbyder alle vore instruktører deltagelse i inspirationskurser så de har mulighed for at dygtiggøre sig og få ny inspiration til den daglige træning. Samtidig forsøger vi at opbygge et sammenhold instruktørerne i mellem med 2 instruktørmøder om året.